Circulars

 
Canvi Bases de Cotització Règim Especial de Treballadors Autònoms 2018

El passat dia 25 d'octubre, es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom, amb l'objectiu de fomentar-lo i enfortir-lo. En aquesta circular hi trobarà les principals modificacions i millores que s'han adoptat per arribar a aquest objectiu.

Circular Informativa: Novetats Autònoms 2017
I.R.P.F.: Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom
Despeses de la llar - Autònoms
Degut a la convocatòria Sindical d’una VAGA de 24 hores pel dia 03 d’octubre, es poden produir una sèrie d’incidències que poden tenir conseqüències en matèria laboral i de Seguretat Social.
Efectes laborals de la vaga general de Catalunya
 
El Congrés dels Diputats aprova una sèrie de mesures per millorar les condicions laborals i de seguretat social de l'autoocupació
Els treballadors a jornada completa que no facin cap tipus d'hores extraordinàries, ja no estan obligats a dur a terme el registre horari.
Inspecció de Treball determina la falta d'obligatorietat de dur a terme un registre horari
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resol a favor de la devolució completa als clients amb hipoteques amb clàusula sòl.
Clàusula sòl, restitució completa

Impossibilitat d'ajornar el pagament de les declaracions de l'IVA i la propera entrada en vigor del S.I.I. a partir de l'1 de juliol de 2017.

Ajornaments IVA; Nou sistema obligatori S.I.I.

Incorporació del sistema de liquidació directe.

Seu electrònica de la Seguretat Social
Resolem els possibles dubtes sobre els terminis de conservació de les factures i altres documents relacionats amb la seva empresa.
Quant de temps he de conservar la documentació de la meva empresa?
La jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per l'abonament de les retribucions, entregant còpia del resum al treballador.
Obligatorietat de registrar la jornada de treball de tots els treballadors
Consulti les novetats de les normatives més rellevants en l'àmbit laboral per l'any 2016.
Novetats Laborals 2016
LLEI 31/2015, que modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social.
Autoocupació i promoció del treball autònom
Estem a la seva disposició, per a qualsevol dubte o aclariment.
Incentius laborals a destacar per a l'ocupació i contractació autònoma
A partir del 15 de Gener de 2015 qualsevol factura dirigida a l'Administració Pública haurà de ser electrònica.
Factura Electrònica. PIMES, esteu preparats?
 
Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que regula millores en el control i gestió dels processos d'Incapacitat Temporal inferiors a 365 dies
 
Difusió als socis del Primer Business Angels Gironí

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com