Si es vol donar a conèixer en aquest apartat, ha de confeccionar el mateix document PDF adjunt (Model Plantilla) amb les dades sol·licitades de la seva empresa i reenviar-ho a: gbc@bouassociats.com
Model Plantilla

Restauració i Hosteleria a Puigcerdà
Hotel del Prado

Serveis Globals de Comunicació
Coll i Avilés Comunicació

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com